شرکت تعاونی ریخته گری فولاد سپند مهریز(تاریخ تأسیس 1391) آدرس : جاده مهریزکرمان،نرسیده به ایست بازرسی شهید مدنی، شهرک سنگ مهریز، فولاد سپند